LocationPerson_IDNameYear bornYear diedGenderDynastyAncestral home (籍貫)Features
DNB 12344程世楷1668浙江-杭州府-錢塘縣
DDBC A012344釋抱玉663417
CBDB 312344閻承構東平州
CBDB 123441陳邦政
CBDB 123445青樑一真恩禪師未詳
CBDB 123442靜因未詳
CBDB 123444駱氏(尼上信)未詳
CBDB 123447黃某
CBDB 123443商氏(靜因夫)未詳
CBDB 212344孫鏌餘姚
CBDB 12344彭應求廬陵
CBDB 123446性空
CBDB 112344應象翁黃巖州
DDBC A012344抱玉663417
CBDB 123448明因寺尼
CBDB 123440樊維師
CBDB 412344洪洗
CBDB 123449丁橖

Total 18 results.