LocationPerson_IDNameYear bornYear diedGenderDynastyAncestral home (籍貫)Features
DDBC A012813無畏11001149南宋餘姚
CBDB 132262熊汝霖餘姚
CBDB 349615熊汝霖餘姚
DNB 17472熊汝霖1648明–清浙江承宣布政使司-紹興府-餘姚縣
CBDB 128769牧相餘姚
CBDB 354179牧相餘姚
DNB 20998牧相14661511浙江承宣布政使司-紹興府-餘姚縣
DDBC A012284玉繩餘姚
DDBC A007616玉繩1560餘姚
DNB 11170()1620浙江承宣布政使司-紹興府-餘姚縣
CBDB 244058王琯餘姚
CBDB 244059王由餘姚
CBDB 244064王章餘姚
CBDB 259210王紞餘姚
CBDB 259211王紳餘姚
CBDB 259215王統餘姚
CBDB 67770王綱餘姚
DNB 11402王綱元–明江浙行省-紹興路-餘姚州
CBDB 259212王綺餘姚
CBDB 259214王繹餘姚
CBDB 69339王翊16161651餘姚
DNB 13043王翊16161651明–清浙江承宣布政使司-紹興府-餘姚縣
CBDB 244060王遷餘姚
CBDB 199369王舟1437餘姚
CBDB 30373王華餘姚

Total 2629 results. Jump to page: 1 2 3 4 5 ... 106